V.V.Nijnsel/TVE Reclame - Bezoekadres: Sportpark Den Eimert, Sportlaan 2, Nijnsel
Secretariaat: Klaproosstraat 7, 5492 KC Sint-Oedenrode - T: 0413-474067

map

De bestuurstafel

Van de bestuurstafel…….

Op maandag 6 november kwam het bestuur bij elkaar. De belangrijkste agendapunten waren het financieel overzicht van het seizoen 2016-2017, voorbereiding ledenvergadering op 14 december en de samenstelling van het bestuur.

Financiën.
Alles is nu verwerkt en de financiën van onze vereniging zijn nog steeds op orde. We hebben nog steeds een prachtig sponsorbestand, alle contributies worden geïnd en de kantine-opbrengsten zijn, mede dankzij de themamiddagen, van een goed niveau. De kosten lopen in de pas en we kunnen voldoen aan de korte en lange verplichtingen. Ook is er weer gereserveerd voor groot onderhoud en afschrijving kunstgrasveld. We blijven regelmatig monitoren en de verschillende geldstromen volgen. Meer info op de ledenvergadering.
Het bestuur kijkt nog steeds met veel plezier terug op de sfeervolle en goed bezochte veilingavond waar maar liefst meer dan 15.000 euro werd opgehaald. Inmiddels is er met deskundigen gesproken over renovatie dak (asbest) en aanleg zonnepanelen.
Binnenkort kan er in onze kantine met de ‘pin’ worden afgerekend.
Op maandag 13 november vindt er een evaluatiebijeenkomst plaats voor alle kantinemedewerkers. Er wordt een aantal nieuwe instructies uitgevaardigd en lopende afspraken opnieuw onder de aandacht gebracht.

Oprichting Sportraad Meierijstad.
Er zijn al wat info-avonden geweest en de Sportraad wordt nu in december geïnstalleerd (11 december kantine Rhode). De raad gaat bestaan uit negen leden; vier behartigen de buitensporten, drie de binnensporten en twee de overige sporten. Elk lid van een vereniging kan zich kandidaat stellen! Op de website van de gemeente staat een profielschets en hoe men zich kan aanmelden.

Materialen/sponsoring.
Deze lastige portefeuille lijkt nu onder controle. Alle teams zijn nu uitgerust met alle noodzakelijke materialen en er wordt de laatste hand gelegd aan een sleutelplan. Aandachtspunt blijft om er goed mee om te gaan, of het van je zelf is. Als dit niet gebeurt zal de rekening worden gepresenteerd. Er is nog aandacht voor de webshop, hierover wordt momenteel nog overlegd met de kledingsponsor TVE/Reclame. Ook doen we naar tevredenheid zaken met Sportshop Laarbeek.
Op 11 en 18 november bekrachtiging twee sponsorcontracten team Onder 11 en team Onder 13.

VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).
Op dit moment helaas weer actueel…. We begrijpen dat dit niet alles voorkomt of uitsluit maar, met name, naar de ouders van jeugdspelers toe moet je hier beleid in maken en dat willen we ook. Aanvankelijk zou dit in ‘BRON-verband’ gebeuren (Boskant, Rhode, Ollandia en Boskant), maar dat laat te lang op zich wachten. Daarom gaan we nu als vereniging hier zelf mee aan de slag, uitstel is niet langer gewenst/verantwoord. Zorgvuldigheid gaat echter nog steeds boven snelheid.

Activiteiten.
Er staat dit seizoen nog een behoorlijk aantal activiteiten op de rol:
– 10 december themamiddag ‘Jingle Balls’ (Nijnsel – Nooit Gedacht);
– 14 december ledenvergadering, aanvang 21.00 uur;
– 07 januari: nieuwjaarsreceptie/huldiging jubilarissen;
– 12 en 14 januari: Playbackshow;
– 26 januari: voetbalquiz;
– 04 maart: themamiddag ‘Theo van der Heijden-memorial’;
– maart: bierpomptoernooi;
– april: sponsorbedankavond;
– 20 mei; themamiddag laatste thuiswedstrijd Nijnsel Heren 1;
–  03 juni: Jan Vervoort Bedrijventoernooi;
– 7, 14, 21 en 28 juni tweede Wilton Midzomernachttoernooi voor alle senioren en op
– 17 juni: afsluiting seizoen voor alle jeugdleden.

Verder proberen we de wedstrijd Nijnsel 1 – Boekel Sport 1 van Paaszondag 1 april te verplaatsen naar Paaszaterdag 31 maart, lichtwedstrijd.

Jubileum 70-jarig bestaan.
Op 1 augustus 2018 bestaat onze vereniging 70 jaar; een mooie mijlpaal. Ofschoon dit geen ‘officieel’ jubileum is willen we dit toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In eerste instantie denkt het bestuur aan een feestelijke ‘jubileum-themadag’ voor alle leden en supporters tijdens de eerste thuiswedstrijd van Nijnsel Heren 1 in het seizoen 2018-2019.

Bestuur en kaderleden.
Zoals bekend zijn Wil Kremers en Jorg van den Eertwegh in december aftredend en niet herkiesbaar. Op dit moment zijn en worden kandidaten benaderd. Ook worden er binnenkort gesprekken gevoerd met de ‘betaalde’ trainers. Het bestuur wil een en ander op de ledenvergadering rond hebben, geen geringe uitdaging…….

Volgende vergadering: maandag 4 december.