V.V.Nijnsel/TVE Reclame - Bezoekadres: Sportpark Den Eimert, Sportlaan 2, Nijnsel
Secretariaat: Klaproosstraat 7, 5492 KC Sint-Oedenrode - T: 0413-474067

map

De bestuurstafel

Van de bestuurstafel.

Afgelopen dinsdag 4 juli hield het bestuur haar laatste vergadering voor het zomerreces. De volgende zaken kwamen onder meer onder de aandacht.
– Financiën. Het financieel overzicht van het afgelopen seizoen is bijna afgerond en kent een afsluiting met ‘zwarte cijfers’. Hierbij moet worden aangetekend dat er opnieuw een substantieel bedrag is gereserveerd voor groot onderhoud en een reservering voor toekomstig onderhoud kunstgrasveld.
– Er is door de sponsorcommissie een geslaagde (bel)actie gevoerd voor de Vriendloterij. Een financiële impuls voor de clubkas.
– Komend seizoen wordt een lichte prijsverhoging doorgevoerd in de kantine. Hiermee lopen we in de pas met de andere Rooise voetbalverenigingen. De verhoging van de inkoopprijzen is mede debet aan dit besluit.
– Alle barvrijwilligers genoten eind juni van een geslaagd uitstapje naar Bavaria in Lieshout. Een leuke rondleiding die, hoe kan het anders, eindigde in het Bavaria-café met een pilsje en een bitterbal. De reacties waren positief. De dames werden vervolgens nog verrast met een kappersbon van Adrie Wetser en de heren een bon van het sushipaleis Lounge 8.
– Er is een gesprek geweest met ‘ClubCollect’. Zij hebben een nieuw systeem voor het innen van contributie. We blijven voorlopig bij ons eigen (incasso)systeem dat goed functioneert.
– De trainingen van de selectie starten op donderdag 10 augustus. Op donderdag 24 augustus sluiten de lagere teams aan, dan gaat ook voor het eerst weer de kantine open.
– Nog wat data;
* Op 19 en 20 augustus de strijd om de MooiRooi Schaal in Boskant. Deelname: Nijnsel 1, Nijnsel VR2 en de veteranen.
* Op vrijdag 15 september vindt de jaarlijkse kaderavond plaats.
* De goederen- en dienstenveiling vindt plaats op vrijdag 27 oktober.
*  De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdagavond 14 december, aanvang 21.00 uur.
* In november wordt er een avond georganiseerd voor alle sponsoren. De sponsorcommissie is leidend in de organisatie. Datum volgt, het wordt wel een vrijdag.
– Bij het bestuur ligt het verzoek om te kijken naar een nieuwe datum voor het Jan Vervoort Bedrijventoernooi: zondag 10 juni 2018. Er is dan echter ook de Openluchtmis in het processiepark (geluidsoverlast) en mogelijk de kermis. Mogelijk is zondag 3 juni daarom beter. Het is ook de vraag of we van de gemeente op 10 juni nog gebruik mogen maken van de grasvelden.
– Er is een nieuwe houten ruimte verrezen aan het eind van de kleedaccommodatie. Het is de bedoeling dat alle materialen hierin worden bewaard.
– Leo Raaijmakers is druk doende geweest met het innemen van materialen die de senioren- en jeugdteams afgelopen seizoen in hun bezit hadden. Ook worden er nieuwe zaken besteld waaraan behoefte is, onder meer voor kaderleden op zondag. Ook zijn er nieuwe ballen besteld. De nieuwe spelvormen bij de jongste jeugd vereist ook nieuw materiaal.
– De nieuwe teamindeling bij de senioren is in goede aarde gevallen. Wel zijn er nog ‘kaderzorgen’. Dit onder meer bij Nijnsel 2. Ook zijn we nog op zoek naar een assistent-scheidsrechter bij Nijnsel 1. Mogelijk zien we ons genoodzaakt een poule van ‘vlaggenisten’ samen te stellen, zoals bij Vrouwen 1. Er wordt gesproken met medische ondersteuning voor de selectie voor door de week en op zondag.
– Er zijn nog behoorlijk wat zorgen bij de jeugd. Ouders blijven ‘onbeperkt’ en uitgebreid hun beklag doen over de indeling zoon of dochter. Ook hier missen we kaderleden, zowel bij de teams als in de jeugdcommissie. Donderdag 6 juli is er een ouderavond in de kantine.
– De geplande ‘jeugdvoetbaldagen’ begin augustus gaan waarschijnlijk niet door. Er zijn te weinig aanmeldingen.
– Het Wilton Midzomernachttoernooi was een groot succes: gezellig, prima opkomst, geen wanklank en een mooie opbrengst. Volgende editie wat meer aandacht schenken aan indelen op sterkte.
– Een aantal aftredend bestuursleden stelt zich de komende ledenvergadering niet herkiesbaar. Ook hier moet dus worden gezocht naar en opgeroepen voor kandidaten.