V.V.Nijnsel/TVE Reclame - Bezoekadres: Sportpark Den Eimert, Sportlaan 2, Nijnsel
Secretariaat: Klaproosstraat 7, 5492 KC Sint-Oedenrode - T: 0413-474067

map

Contributie

Betaling contributie seizoen 2017/2018 via automatische incasso

Aangezien het seizoen 2016/2017 achter de rug is en het nieuwe seizoen weer voor de deur staat, willen wij u hierbij informeren omtrent de contributieregeling van V.V. Nijnsel voor het nieuwe verenigingsjaar 2017/2018.

Evenals in voorgaande jaren kan de contributie naar keuze worden voldaan; ineens of in twee gelijke termijnen. Bij gebruikmaking van de eerste mogelijkheid wordt de verschuldigde contributie begin augustus 2017 geïncasseerd, terwijl bij betaling in twee gelijke termijnen de eerste termijn begin augustus 2017 en de tweede termijn rond 1 januari 2018 wordt geïncasseerd.

Leeftijdsklasse Categorie Verschuldigde contributie over het seizoen 2017/2018 indien betaling via automatische incasso
indien geen kaderlid  indien wel kaderlid
geboren na 31-12-2010 mini-pupil € 50,00 n.v.t.
geboren voor 01-01-2011 en na 31-12-2004 pupil € 92,50 n.v.t.
geboren voor 01-01-2005 en na 31-12-1998 junior € 102,50 naar keuze € 82,50 of € 102,50
geboren voor 01-01-1999 senior € 150,00 naar keuze € 130,00 of € 150,00
spelend veteranenlid veteraan € 150,00 naar keuze € 130,00 of € 150,00
niet spelend kaderlid kader n.v.t. naar keuze € 0,00 of € 20,00 of € 150,00
rustend lid rustend naar keuze € 40,00 of € 150,00 n.v.t.

Leden die niet via automatische incasso betalen worden separaat op de hoogte gebracht. In verband met de administratiekosten (€ 5,-) betalen deze leden een hoger contributietarief. Machtigingsformulieren kunnen worden aangevraagd bij ondergetekende of bij René Klomp: rjmklomp@kpnmail.nl

Namens het hoofdbestuur V.V. Nijnsel,

Arjan van Zutphen, Penningmeester

06-30023969

avanzutphen@live.nl