V.V.Nijnsel/TVE Reclame - Bezoekadres: Sportpark Den Eimert, Sportlaan 2, Nijnsel
Secretariaat: Klaproosstraat 7, 5492 KC Sint-Oedenrode - T: 0413-474067

map

De Balpen: Tom Oppers

Allereerst dien ik Juul te bedanken voor het doorgeven van de balpen! Bedankt J. Daarnaast zou ik kunnen toelichten waarom ik een verlegen persoon ben, maar dat zal niemand zich interesseren dus….. Boeijen!!!

Ik wil echter wel deze kans aangrijpen om via dit medium mijn belichtingen over de zwartenpieten situatie te beschrijven. In dit betoog van 6 A4, dit kan tegenwoordig makkelijk, aangezien we een digitaal Buukske hebben, zal ik beschrijven wat de sterkste argumenten zijn van de voor en tegenstanders. Daarnaast zal ik aantonen dat Confucius (China 551-479 v C) met zijn morele filosofie en dat de door hem beschreven maatschappelijke rollen anno 2016 zeker nog van toepassing zijn.

Zijn beroemde citaat: ”een reis van duizend mijl begint bij een enkele stap” geeft te meer aan dat Confucius revolutionair was voor zijn tijd. Volgens zijn principe is iedereen gelijk, ongeacht het land, geslacht of stand waarin zij geboren is. Dit is, in een strikte standenmaatschappij, natuurlijk niet geheel acceptabel…… Zo, nu het merendeel van de lezers is afgehaakt biedt dit de mogelijkheid om een kijkje in de keuken te geven, een speciale keuken. Sinds het heengaan van Nederlands grootste voetballer aller tijden, met zijn eigen inzicht, visie en ideeën over het spelletje, is het tijd voor een nieuwe coryfee; een nieuwe filosofie. Een filosofie niet zozeer van toepassing voor het professionele (betaalde) voetbal maar eentje voor het plaatselijke vaandelelftal, het caféelftal van om de hoek of de jongens en meisjes die zaterdagochtend gezamenlijk “zinloos” achter een bal aanlopen. Ik heb het uiteraard over de man die bekend is van zijn uitspraken als: ”met wind tegen zijn wij altijd beter”, ”de bomen zijn hoog”, ”heb het geloof erin” en uiteraard ”ons eigen spelleke spelen”.

Iedere week staat in het teken van de wedstrijd op zondag, waarbij de voorbereiding op de volgende tegenstander direct na iedere wedstrijd begint. Voor de coach begint het echte denkwerk donderdagavond of zoals de Tower from Taiwan dit moment liefkozend als ‘begin van het weekend’ aanduidt. Donderdagavond vindt de training plaats die gespecificeerd is op de tegenstander van de daaropvolgende zondag. Tijdens deze training worden de looplijnen benadrukt en wordt gecommuniceerd hoe laat een ieder zondag aanwezig dient te zijn. De een wat vroeger dan de ander in verband met specifieke tactische aanwijzingen.

Daarnaast krijgt iedere speler huiswerk mee om ter voorbereiding op de wedstrijd een andere wedstrijd te analyseren (veelal PSV of Ajax), hierbij worden ook specifieke spelers in de gaten gehouden en eventuele dansjes dienen choreografisch tot eigen gemaakt te worden.

Na de training begint bij de spelers de speculatie over de opstelling, gebaseerd op de uitgedeelde hesjes, en het eventuele strijdplan. Voor de coach rest nog een belangrijke taak; iedere donderdag opent zich een transferwindow waarbij onderhandeld wordt over de diverse spelers. In dit uur wordt, onder het genot van (een flesje) bier, handjeklap onderhandeld over spelers.

De dagen hierop dienen de spelers rust te nemen, hierbij schroomt een goede coach niet om persoonlijk vrijdag dan wel zaterdagavond in de kroeg zijn spelers tijdig naar huis te sturen. Overvloedig alcohol is immers goed tegen de spanning, maar funest voor de spieren!

De dag zelf, tijdens het verzamelen wordt onder het genot van een ‘bekske koffie’ de eerste wedstrijdspanning weggelachen en gedronken. Tevens wordt er onderling geïnventariseerd of de avond(en) ervoor aan avondgymnastiek is gedaan. Sommige in overvloed, sommige sporadisch en sommige nooit…. Hierbij worden ook de diverse rekoefeningen besproken en geëvalueerd.

Nadat iedereen de laatste tips & tricks genoteerd heeft is het tijd om de spelers in tenue te hijsen. Voor de coach is het belangrijk dat na het betreden van het kleedlokaal meteen de opstelling wordt gegeven. Wat volgt is uiteraard een fanatieke warming-up…

Er wordt getost en met soepele heupbewegingen, die de avond van te voren zijn ingezet tijdens het netwerken, wordt de laatste schroom van zich af geschud. De vuist wordt gebald en de lucht in gestoken waarna vervolgens luidkeels ” KOMAAN NIJNSELMANNEN” wordt gebulderd. Deze enthousiaste wedstrijdinstelling is enkel gericht op de tegenstander, op deze wijze worden zij gemotiveerd om hun beste spel ten toon te spreiden. Zodoende zal de tegenstander de eerste helft de overhand hebben en zich het idee eigen hebben gemaakt dat ze beter zijn. Dit alles gaat nog volgens planning. In de rust worden namelijk de diverse tactische omzettingen gedaan, na een uitgebreide analyse van de eerste helft.

Mede hierdoor zal vrijwel iedere wedstrijd in het voordeel van Nijnsel worden beslecht. Ondersteund door de diverse aanwijzingen aan spelers en soms zelf scheidsrechters. Hier volgen diverse voorbeelden (red. schrijf mee); Het kan nog; Op de bal!!; Tandje erbij!; Bal Uit!; Nu wij!; Bal in de ploeg houden!; Korter d’r op zitten!. In sommige situaties dient de scheidsrechter erop gewezen te worden dat hij enkele wedstrijdzaken uit het oog verliest, hiervoor zijn doorgaans de vaktermen; Hij niet!! en TIJD!!! bestemd.

Na de wedstrijd, even de uitslag in het midden gelaten, wordt uitgebreid nabesproken. Onder het genot van een drankje worden momenten geëvalueerd en uiteraard uitgelegd hoe het beter had gekund. Voorbereiding op de volgende wedstrijd.

Kom ik stiekem toch terug op Confucius, zo stom was hij dus nog niet. De reis naar een succesvol seizoen is afhankelijk van de stappen die je gezamenlijk als team zet. Door iedere week gezamenlijk met z’n allen te komen trainen, het een en ander van elkaar te accepteren en in het weekend (af en toe een beetje) rekening te houden met de wedstrijd; resulteert dit (ongeacht het resultaat) in een gezellig en geslaagd seizoen!

Kortom als we met z’n allen deze filosofie gaan volgen zal al het voetbalgeweld binnen twee jaar van de Nederlandse voetbalvelden verdwenen zijn. Met als gevolg dat er over 20 jaar wereldvrede op aarde is. Of zou dit een te ideologische gedachte zijn? Wie zal het zeggen! Zolang mensen zich maar realiseren dat sportiviteit en plezier van het spelletje voorop staan.

Nu ik dit zo geschreven heb, denk ik wat een zeververhaal; maar hoe zouden andere hier over denken? Wat me brengt bij het doorgeven van deze ‘balpen’. Als we het hebben over voetbalvisie, wereldproblematiek en het verkennen van verschillende culturen kan ik me maar één persoon bedenken die dit onder de juiste woorden kan brengen. Luuk Kremers; ik denk dat veel mensen razend benieuwd zijn naar jouw ervaringen en verhalen! Dus succes!

Voor degene die dit hele verhaal gelezen hebben: Nee, je krijgt deze 10 min van je leven nooit meer terug J!